Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Industrial programming >> Python

Python String count() met VOORBEELDEN

Pythontelling

De count() is een ingebouwde functie in Python. Het retourneert het totale aantal van een bepaald element in een string. Het tellen begint vanaf het begin van de snaar tot het einde. Het is ook mogelijk om de begin- en eindindex te specificeren waar u wilt dat de zoekopdracht begint.

In deze Python-tutorial leer je:

 • Pythontelling
 • De syntaxis voor PythonString Count()
 • Voorbeeld 1:Telmethode op een string
 • Voorbeeld 2:Tel het aantal keren dat een teken in een bepaalde tekenreeks voorkomt
 • Voorbeeld 3:Tel het aantal subtekenreeksen in een gegeven tekenreeks

De syntaxis voor PythonString Count()

Syntaxis van de functie Python-telfunctie:

string.count(char or substring, start, end)

Parameters van Python-syntaxis

 • Teken of subtekenreeks: U kunt een enkel teken of subtekenreeks specificeren die u wilt zoeken in de gegeven tekenreeks. Het geeft je het aantal tekens of subtekenreeksen in de gegeven tekenreeks terug.
 • begin :(optioneel) Het geeft de startindex aan van waaruit het zoeken zal beginnen. Indien niet opgegeven, begint het bij 0. U wilt bijvoorbeeld zoeken naar een teken uit het midden van de tekenreeks. U kunt de startwaarde aan uw telfunctie geven.
 • einde :(optioneel) Het geeft de eindindex aan waar de zoekopdracht eindigt. Indien niet opgegeven, zal het zoeken tot het einde van de opgegeven lijst of string. U wilt bijvoorbeeld niet de hele reeks scannen en het zoeken beperken tot een bepaald punt, u kunt de waarde in uw telfunctie opgeven om te eindigen, en de telling zorgt voor het zoeken tot dat punt.

ReturnValue

De methode count() retourneert een geheel getal, d.w.z. de telling van het gegeven element uit de gegeven tekenreeks. Het retourneert een 0 als de waarde niet wordt gevonden in de gegeven string.

Voorbeeld 1:Telmethode op een string

Het volgende voorbeeld toont de werking van de functie count() op een string.

str1 = "Hello World"
str_count1 = str1.count('o') # counting the character “o” in the givenstring
print("The count of 'o' is", str_count1)

str_count2 = str1.count('o', 0,5)
print("The count of 'o' usingstart/end is", str_count2)

Uitgang:

The count of 'o' is 2
The count of 'o' usingstart/end is 1

Voorbeeld 2:Tel het voorkomen van een teken in een gegeven string

Het volgende voorbeeld toont het voorkomen van een teken in een gegeven string en ook in door gebruik te maken van de start/end-index.

str1 = "Welcome to Guru99 Tutorials!"
str_count1 = str1.count('u') # counting the character “u” in the given string
print("The count of 'u' is", str_count1)

str_count2 = str1.count('u', 6,15)
print("The count of 'u' usingstart/end is", str_count2)

Uitgang:

The count of 'u' is 3
The count of 'u' usingstart/end is 2

Voorbeeld 3:Tel het aantal subtekenreeksen in een gegeven tekenreeks

Het volgende voorbeeld toont het voorkomen van substring in een gegevenstring evenals het gebruik van start/endindex.

str1 = "Welcome to Guru99 - Free Training Tutorials and Videos for IT Courses"
str_count1 = str1.count('to') # counting the substring “to” in the givenstring
print("The count of 'to' is", str_count1)
str_count2 = str1.count('to', 6,15)
print("The count of 'to' usingstart/end is", str_count2)

Uitgang:

The count of 'to' is 2
The count of 'to' usingstart/end is 1

Samenvatting:

 • De count() is een ingebouwde functie in Python. Het geeft je de telling van een bepaald element in een lijst of een string terug.
 • In het geval van een string begint het tellen vanaf het begin van de string tot het einde. Het is ook mogelijk om de begin- en eindindex te specificeren waar u wilt dat de zoekopdracht begint.
 • De methode count() retourneert een geheel getal.

Python

 1. Java String indexOf() Methode met Substring &Voorbeelden
 2. Java String CompareTo()-methode:hoe te gebruiken met voorbeelden
 3. Python String strip() Functie met VOORBEELD
 4. Python String format() Leg uit met VOORBEELDEN
 5. Methode Python String find() met voorbeelden
 6. Python Lambda-functies met VOORBEELDEN
 7. Python round() functie met VOORBEELDEN
 8. Python map() functie met VOORBEELDEN
 9. Python Timeit() met voorbeelden
 10. Python-teller in verzamelingen met voorbeeld
 11. type() en isinstance() in Python met voorbeelden